DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2018

print pdf
14/01/2019

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2018

Per acord de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, es va concedir la subvenció gestionada pel Servei de Medi Ambient, Salut Púbica , Enginyeria Municipal i Territori per actuacions de proteccio de la Salut Pública per Millora de la Gestió i la Qualitat de l'Aigua de Consum Humà. Convocatòria 2018 ,la quantitat de 2.945,73 € de pressupost elegible. Pressupost mínim a executar: 2.482,07 € Import concedit: 2.357,97 €.