Noticies

28/04/2015
La Bisbal de Falset es un petit poble de 209 habitants de la comarca del Priorat, situat a la vall del riu Montsant i damunt d'una roca que li fa de solament, aquesta característica fa certa la dita, que diu "La Bisbal en una roca". Oliveres, presseguers i ametllers son el tret característic del...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 22 de setembre de 2017. es va concedir la subvenció al nostre municipi dins del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI...
14/11/2017
Per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2017, es va concedir una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i piscines) convocatòria 2017 al nostre ajuntament la quantitat de 4.532,90 € .Un 95 % concedit del pressupost...
16/10/2017
Publicació de l'Acta emesa pel Tribunal de les proves de selecció de Secretari Interventor de l'Agrupació de la Bisbal de Falset - Margalef , efectuades a la Bisbal de Falset el dia 11/10/2017.
05/10/2017
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2017, adoptà entre altres el següent acord: ACORD D'APROVACIÓ INICIAL DE L'INICI DE DECLARACIÓ DE ZONA ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA L'Ajuntament de la Bisbal de Falset està adherit al Pacte d'Alcaldes i...
25/09/2017
Per resolució d'Alcaldia núm. 47/2017 de data 16 d'agost, es va resoldre aprovar les bases específiques i la convocatòria que a de regir la selecció, mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de La Bisbal de Falset -...
10/08/2017
Certificat de l'acord d'aprovació definitiva de la proposta proteccionista que considera com a Zones E1 tot el terme municipal de la Bisbal de Falset
27/07/2017
Es comunica , en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'any 2017, que des del 15 de setembre i fins el 20 de novembre hi ha de plaç per a efectuar l'ingres. Tant les quotes nacionals com les quotes provincials.El lloc de pagament serà a través de les...
13/07/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en data 3 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria per als municipis i entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, per a dur a terme actuación dins dels programes : -Programa inversions...
07/04/2017
La Junta de govern de la Diputació de Tarragona en sessió 17 de març de 2017 va aprovar la convocatòria PROGRAMA MILLORA REDS BÀSIQUES I INFORMÀTIQUES (PEXI), dotant al nostre municipi amb la quantitat de 5.919,00 €.

Pàgines