Diputació de Tarragona. Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. Convocatòria 2012.

print pdf
30/04/2015

Diputació de Tarragona. Subvenció per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà. Convocatòria 2012.

150x150517e3cbff0fd5  La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 de juliol de 2012, va acordar atorgar una subvenció per Arranjament i millora de la Cova Santa Llúcia de 3.775,12 €, dins la convocatòria 2012.