DIPUTACIO DE TARRAGONA. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR , EXTRAORDINARI O URGENT.

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR , EXTRAORDINARI O URGENT.

150x150517e3cbff0fd5  Per Decret de dat 28/10/2014, Il·lm. Sr. President va concedir a la nostra població una subvenció de 8.000,00 € en concepte de 2on Pagament de la compra solar per aparcament. Essent el pressupost elegible de 20.000,00€ amb un percentatge concedit del 40,00%.