CONCESSIÓ SUBVENCIO INTERESSOS PRÉSTECS 2014

30/04/2015

CONCESSIÓ SUBVENCIO INTERESSOS PRÉSTECS 2014

150x1505489878a9c69f  La Diptuació de Tarragona ha resolt concedir al nostre municipi la subvenció dels interessos dels préstecs que té contractats aquest ajuntament amb CaixaBank , amb el percentate del 100,00%. Les quantitats són: 236,48 i 147,79€.