DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 1ª SELECCIÓ

print pdf
30/05/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 1ª SELECCIÓ

El Ple de la Diputació de Tarragona, de 26 d'octubre de 2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), de l'anualitat 2019.

El termini per presentar sol·licituds per 1a 1ª selecció va finalitzar el 28 de febrer de 2019.

Aquest ajuntament va presentar una sol·licitud dins d'aquesta primera selecció ADEQUACIÓ ALLOTJAMENT PER A TREBALLADORS TEMPORERS .

Per la realització d'aquesta obra han estat concedits 26.750,00€