DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIO SETMANA CULTURAL

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIO SETMANA CULTURAL

150x150517e3cbff0fd5  LA DIPUTACIO DE TARRAGONA, EN ACORD DE JUNTA DE GOVERN DE DATA 11 DE JULIOL, VA ACORDAR CONDEDIR SUBVENCIONS ALS MUNICIPAIS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS. CONVOCATORIA 2014 AL NOSTRE MUNICIPI LA QUANTITAT DE 300,00 € UN 33'33% DEL PRESSUPOST ELEGIBLE.