DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2016

print pdf
03/10/2016

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ MILLORA DE LA GESTIO I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMA. CONVOCATORIA 2016

La Diputació en Acord de la Junta de Govern de data 15 de juliol de 2016, va aprovar concedir al municipi de la Bisbal de Falset, la quantitat de 917,94 €  per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2016.