DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIO ACTUACIONS PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA PER LA SEGURETAT A LES ZONES DE BANY .SOCORRISTA PISCINES

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIO ACTUACIONS PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA PER LA SEGURETAT A LES ZONES DE BANY .SOCORRISTA PISCINES

150x150517e3cbff0fd5  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 26 de setembre de 2014, va atorgar al nostre municipi per la seguretat a les piscines municipals, socorrista, la subvenció de 4.260,51 € el 95% del pressupost mínim a executar.