DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2014

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ 2014

150x150517e3cbff0fd5  La Diputació de Tarragona en Junta de Govern en data 25 de Juliol de 2014, ha atorgat una subvenció al nostre municipi per actuacions en protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà 2014 la quantitat de 1.935,21 € un 95 % del pressupost mínim a executar que és 2.037,06 €. El pressupost elegible presentat per aquest ajuntament va ser de 2.820,63 €.