DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIO PER ACTUACIONS DE PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA A LES PISCINES MUNICIPALS

print pdf
16/09/2015

DIPUTACIO DE TARRAGONA SUBVENCIO PER ACTUACIONS DE PROTECCIO DE LA SALUT PUBLICA A LES PISCINES MUNICIPALS

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en acord de data 19 de juny de 2015, va atorgar al nostre municipi per la seguretat a les piscines municipals, socorrista, la subvenció de 4.409,20 euros el 95 % del pressupost mínim a executar que són 4.641,26 euros.