DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES) CONVOCATORIA 2018.

print pdf
04/07/2018

DIPUTACIO DE TARRAGONA. SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES) CONVOCATORIA 2018.

La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern  de data 22 de juny de 2018, ha concedit entre altres al nostre ajuntament una subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (Platges i Piscines) convocatòria 2018 la quantitat de 3.752,25 euros amb un pressupost mímin a executar de 3.949,73 euros.