DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT

print pdf
30/04/2015

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI O URGENT

150x150517e3cbff0fd5  Per Decret de data 18/06/2013 el Sr. President va concedir al nostre municipi una subvenció de 8.000,00 € en concepte de 1ª FASE DE L'ADQUISICIÓ D'UN SOLAR PER DESTINAR-LO A APARCAMENT. Essent el pressupost elegible de 20.000,00 € amb un percentatge concedit del 40,00%.