CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT. SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS

04/02/2019

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT. SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS

El Ple del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebradael dia 10 de juliol de 2017, va aprovar el Pla estratègic de subvencions del Consell Comarcal del Priorat, anys 2017/2019.

Aquest ha donat una subvenció nominativa per a la realització d'activitats i projectes que fomentin, difonguin o divulguin, la cultura , el turisme, la promoció econòmica i social, el comerç i l'esport a la comarca del Priorat durant l'any 2018 al nostre municipi de 1.860,06 €.