CONCESSIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRPIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. CURS 2017-2018.

12/02/2019

CONCESSIÓ PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I EL PRPIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL A ESCOLES RURALS. CURS 2017-2018.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona , el 27 de juliol de 2018 va aprovar la convocatòria del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'nfants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals per al curs.

Presentada sol·licitud per part del nostre ajuntament en aquesta convocatòria s'ha concedit 4.550,00 € per part de la Diputació de Tarragona,