CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ . ANY 2015.

print pdf
12/01/2016 Actualitat

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ . ANY 2015.

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 19 de juny de 2015,va aprovar concedir al nostre municipi la quantitat de 1.390,61 € per manteniment . Controls de la qualitat de l’aigua i altres despeses.